Auralee

Một vài điều đã thay đổi kể từ khi Auralee X New Balance XC-72 lần đầu tiên được tiết lộ trên đường băng trở lại vào tháng 1. Màu sắc, cụ thể, là khác biệt nhất, với những màu xanh xao xưng thay thế các sắc thái sáng hơn và màu nâu sẫm hoán đổi cho các màu sáng. Tuy nhiên, việc xây dựng đã quen thuộc hơn nhiều: cặp đôi tông màu lạnh lùng cho các bộ phận lông trong suốt, trong khi đối tác mùa thu của nó thích các biến thể mượt mà hơn của cùng một vật liệu.

Được kết thúc với việc đồng thương hiệu tinh tế, Auralee của XC-72 hiện đang trên đường đến các nhà bán lẻ vào ngày 13 tháng 10. Xem xét rằng các hợp tác trước đây của nhãn hiệu Nhật Bản bị giới hạn trong buổi giới thiệu của họ, không có khả năng chúng ta sẽ thấy một sự ra mắt rộng hơn thông qua Newbalance.com. Điều đó có thể thay đổi, tuy nhiên, vì vậy hãy ngồi chặt khi chúng tôi chờ đợi chi tiết phát hành thêm.

Trong một tin tức khác, những hình ảnh ban đầu của Air Jordan 5 Aqua đã nổi lên.