Các vật liệu kỳ lạ đã trở thành một sự xuất hiện thường xuyên trên Giày Nike Air Force 1, với kết cấu da rắn trong số những biến thể phổ biến nhất trong số các biến thể này. Đến sớm là một đề nghị tiêu chuẩn khác mà Harkens quay trở lại các phiên bản đặc biệt đầu tiên như "Snake ngà", nhưng những thứ này sở hữu một tông màu hơi khác trên vật liệu slithery.

Bản phát hành của phụ nữ sắp tới này dựa trên lớp da đầy màu buồm đầy đủ, phù hợp với đế ngoài cao su được bán. Một lớp phủ da rắn dựa trên màu be xuất hiện trên logo Swoosh và gót chân để hoàn thành một cuộc hành quyết đơn giản nhưng thanh lịch trên mô hình lối sống phổ biến. Trên thực tế, nó khá giống với bản phát hành Pixel Giày Nike Air Force 1 gần đây, điều này cho thấy rằng chúng ta có thể mong đợi nhiều hơn bảng màu này trong tương lai.

Mong đợi một bản phát hành trên Nike.com sớm; Những điều này đã đến nước ngoài.