Lần ra mắt nội tuyến của 650 đã không ngăn được Balance mới phát hành nhiều màu sắc hơn của đối tác ngắn hơn, phổ biến hơn của giày: 550. và theo một chuỗi các cặp được cấu trúc da lộn, mô hình hàng đầu của thương hiệu sắp phát hành một "White White cổ điển /GUM "Tùy chọn.

Mượn một cái nhìn cổ điển như colorway "Triple White" điển hình của bạn, cặp này được mặc gần như hoàn toàn màu trắng. Nhưng không giống như hầu hết, phần trên ở đây không chỉ được sơn một bóng - cực kỳ nhẹ, cũng có mặt bằng quầy gót chân và nắp ngón chân. Grays, sau đó, nêu chi tiết logo và thương hiệu "N" liền kề, trong khi đáy kẹo cao su ăn mặc đế ngoài dưới chân.

Để xem xét kỹ hơn về New Balance 550 sắp tới này, hãy xem các hình ảnh chính thức dưới đây. Đây là trên Newbalance.com sớm, vì vậy hãy ngồi chặt.

Trong một tin tức khác, Air Jordan 3 Archaeo Brown giảm vào thứ bảy này.