Với một nỗ lực hợp tác khác với các khái niệm trong các tác phẩm, rõ ràng Nike SB có kế hoạch lớn cho năm 2023. Danh mục nội tuyến của họ đã sẵn sàng mở rộng cùng, bắt đầu đầu tiên với "Adobe" mới được tiết lộ mới.

Mặc dù tên của nó có thể gợi lên hình ảnh tâm trí của Photoshop, Illustrator và những thứ tương tự, Colorway thực sự gật đầu với một loại đất sét, một loại thường được hình thành thành các khối khô và được sử dụng để xây dựng. Màu nâu, màu đỏ gần như màu đỏ của tòa nhà có mặt trong suốt phần trên của Dunk Low Pro, nhuộm mọi thứ từ lớp phủ của nó đến lưỡi và Swoosh. Hơn nữa, đáy kẹo cao su ngồi dưới chân và màu trắng đánh dấu cả nhãn lưỡi cũng như lớp lót.

Để biết gần hơn, cái nhìn chính thức về "Adobe", xem bên dưới. Đây là những điều này sẽ được đưa vào đất liền tại các cửa hàng trượt băng và có thể Nike.com vào đầu năm 2023, vì vậy hãy ngồi chặt.

Trong một tin tức khác, Yu-Gi-OH Adidas sẽ giảm vào thứ Sáu này.