Nike Zoom Pegasus Turbo Next Nature có một cái tên, nhưng nó cũng là một đôi giày ấn tượng.

%20latest%20iteration%20of%20th%20beled%20Pegasus%20Turbo%20SILHOUETTE,%20THER%20ZOOM%20AIR%20and% %20few%20%20HOES%20BEFFRE%20IT.%20ITS%20FLYKNIT%20 CONFRISHERC 20Support%20and%20 độ.%20THER%20Partly-up-cycled%20foam%20underfoot%20Also%20Joins%20in%20on%20THER%20%E2%80%9CMOVE%20TO%20 %20Began%20in%202019.%20for%20it%20latest%20Ensemble,%20ther%20nike%20Runny%20shoe%20Takes%20on%20a%20Series%20of%20Polka%20dots%20Across%20THER 20Nod%20to%20A%20larger%20Collection.%20 không bao giờ 20lineup%20of%20Performance%20 sản phẩm.

Không có chi tiết ra mắt công ty nào được tiết lộ bởi thương hiệu, nhưng Pegasus Turbo có thể sẽ sớm đến. Trong khi đó, hãy tận hưởng những hình ảnh chính thức của cặp trước.

Để biết thêm từ dưới biểu ngữ của Swoosh, hãy xem LeBron 20 được thiết lập để ra mắt vào ngày 29 tháng 9.