Spider-Man: Into the Spider-Verse là một cuộc đột phá khi ra mắt vào năm 2018, chứng kiến các số phòng vé cao chót vót cũng như Air Jordan hợp tác rất riêng của nó 1. Phần tiếp theo của bộ phim - "Bạc qua Spider -Verse" - được tiết lộ là nhận được chữ ký đầu tiên của Michael Jordan.

Được công bố bởi sneaker sneaker có uy tín @ZSNeakerHeadz, Người nhện: Trên khắp Spider-Verse X Air Jordan 1 dự kiến sẽ đến mùa hè năm 2023, xếp hàng hoàn hảo với bản phát hành theo lịch trình của bộ phim. Hiện tại, không có nhiều thông tin về thiết kế của colorway; Việc mô phỏng ở trên được sử dụng cho mục đích trực quan và không phải là một đại diện thực tế của những gì sẽ đến.

Một lần nữa, Spider-Man: Trên khắp Spider-Verse X Air Jordan 1 dự kiến sẽ phát hành vào mùa hè năm 2023, làm như vậy trong một cuộc chạy kích thước gia đình đầy đủ.

Trong một tin tức khác, Air Jordan 1 đã mất và được tìm thấy đang giảm vào tháng 11 này.