Sức ảnh hưởng của Fat Joe đối với văn hóa giày dép lại được thể hiện một lần nữa vào tháng 9 vừa qua khi người con trai South Bronx thêm một phiên bả